Ajankohtaista

 

JÄSENYHDISTYKSEN KOKOUS 2018

Pidetään  Rosmariinissa, osoitteessa Joensuunkatu 13, Salo

torstaina 22.11.2018 klo 17.00.

Kokouksen asialistalla on yhdistyksen purkautumisesta päättämisen vahvistaminen.

Ruokatarjoilun vahvistamiseksi tarvitsemme sitovat ilmoittautumiset osallistumisesta 15.11.2018 mennessä  jytysalonseutu@gmail.com sähköpostiin tai puhelimitse 0500-530626.

Tervetuloa!

Hallitus

SALON KAUPUNGIN JYTYLÄISET TYÖNTEKIJÄT

LUOTTAMUSMIESVAALIT – JYTY

Jyty ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL muodostavat Julkisen alan unionin, joka on pääsopijajärjestö ja kunnallisen alan sopimusten allekirjoittajajärjestö.  Jyty ja JHL toimittavat omat luottamusmiesvaalinsa. Kummallakin liitolla on jäsentensä asioita hoitamassa omat liittokohtaiset luottamusmiehensä. Työnantajan suhteen Jytyn ja JHL:n luottamusmiehet ovat aina Julkisen alan unionin luottamusmiehiä.

Luottamusmiehet valitaan luottamusmieskaudeksi
1.1.2019 - 31.12.2020.

Ehdokasasettelu 15. - 26.10.2018

Ehdokkaaksi voi asettua seuraaviin luottamusmiespaikkoihin.

 1. Pääluottamusmies - vastuualue koko jäsenistö
   
 2. Luottamusmies - vastuualue toimisto
 3. Luottamusmies - vastuualue terveyskeskus, tekninen
 4. Luottamusmies - vastuualue maatalouslomitus
 5. Luottamusmies - vastuualue kotipalvelu, hoitop. keittiö
   
 6. Varaluottamusmies – vastuualue yllä olevat

Luottamusmiehet valitsevat varapääluottamusmiehen keskuudestaan. Luottamusmiehille valitaan kolme (3) varaluottamusmiestä ehdokasasettelun kautta

Ilmoittaudu ehdokkaaksi yhdistyksen sähköpostiin jytysalonseutu@gmail.com tai yhdistyksen sihteerille satu.rantanen@salo.fi 26.10.2018 mennessä.

Ehdokkaalle lähetetään täytettäväksi suostumuskaavake, joka palautetaan allekirjoitettuna Jyty Salon Seutu Ry:lle  2.11.2018 mennessä. Osoite Tehdaskatu 2, 24100 Salo tai skannattuna sähköpostilla ylläoleviin sähköposteihin.

Mikäli ehdokkaita ja suostumuksia jätetään enemmän kuin paikkoja on jaossa, niin heidän välillä suoritetaan luottamusmiesvaali myöhemmin ilmoitetulla tavalla.

Mikäli ehdokkaita ja suostumuksia ei tule enemmän kuin paikkoja on jaossa, niin silloin todetaan sopuvaalin syntyneen ja luottamusmiespaikat täytetään suostumusten mukaan.

Lisätietoja Jyty Salon Seutu Ry

 

Luottamusmiehiksi Salon kaupungissa on valittu toimikaudeksi 1.1.2017 – 31.12.2018:

 

Pääluottamusmies                    Tanja Lepistö

Varapääluottamusmies             Tero Joronen

Luottamusmies                          Taina Humalamäki

Luottamusmies                           Jari Engström (maatalouslomittajat)

Luottamusmies                            Minna Korpela

 

 

Syyskokous valitsi yhdistyksen hallituksen vuodeksi 2018:

   Puheenjohtaja Sirpa Junnila + neljä hallituksen jäsentä ja heille varajäsenet

1. Taina Humalamäki, varalle Tanja Lepistö

2. Iiris Riikonen, varalle Maija Kalevo

3. Tero Joronen, varalle Minna Korpela

4. Satu Rantanen, varalle Anni Hatakka

 

Jäsenmaksu vuonna 2018:

 • prosenttiperusteinen jäsenmaksu1,32%
 • euromääräinen jäsenmaksu 5 eur/kk
 • kannatusjäsenmaksu 36 eur/vuosi

 

TIETOA SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA:


https://kimpassa-allihopa.fi/

Ajankohtaista tietoa sote- ja maakuntauudistuksesta ja aikatauluja:

Sote- ja maakuntauudistus

 

Jäsenhankinnan teemavuodet 2016 – 2020

Jytyn liittovaltuusto päätti marraskuussa 2015 toteuttaa vuosina 2016 – 2020 erityisen jäsenhankintaan kohdentuvan hankkeen, joka kulkee nimellä Jäsenhankinnan teemavuodet. Tämä hanke toteutetaan niin, että joka vuodella tehdään erillinen toimintasuunnitelma ja budjetti, jonka valtuusto hyväksyy. Samassa kokouksessa valtuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 2016.

Vuoden 2016 suunnitelmassa painopisteinä ovat ammattialatoiminnan hyödyntäminen, uusien toimintatapojen käyttäminen ja opettelu sekä paikallistoiminnan tukeminen ja aktivointi.

 

Jytyn Jopo-kilpailun säännöt:

1. Järjestäjä

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

Yhteydenotot arvonnan Järjestäjään sähköpostitse osoitteella: ellinoora.vesala@jytyliitto.fi

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsenyhdistysten jäsenet. Järjestäjän palveluksessa olevat, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua kilpailuun.

Kilpailuun osallistuvat ne henkilöt, joiden hankkimien uusien jäsenten jäsenyys on alkanut 1.5.2016 tai sen jälkeen.

Kilpailuun osallistuvan tulee sähköpostilla ilmoittaa yhdellä kertaa niiden viiden uuden jäsenen nimet omalle aluetoimistolleen, jotka hän on tuonut Jytyn jäseneksi. Aluetoimisto tarkistaa että kyseiset henkilöt löytyvät Jytyn jäsenrekisteristä, ja kun näin on, ilmoittaa aluetoimisto osallistujalle palkinnosta.

Uudeksi jäseneksi ei lasketa sellaista henkilöä, joka vaihtaa yhdestä Jytyn jäsenyhdistyksestä toiseen.

Yksi jäsen voi voittaa vain yhden pyörän, vaikka hankittujen jäsenten määrä olisi enemmän kuin viisi.

3. Osallistumisaika

Kilpailuun voi osallistua 1.5. - 1.10.2016. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

4. Palkinnot

Ensimmäiset 50 vähintään viisi uutta jäsentä hankkinutta palkitaan Jyty-Jopolla.

Palkinnon voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto voidaan noutaa sen alueen aluetoimistolta, johon jäsenen yhdistys kuuluu.

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten muuttamiseksi.

6. Järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös sähköiseen suoramarkkinointiin, jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla rekisteriselosteesta.

Tapahtumakalenteri

Ei tapahtumia

Koulutusta


Tutustu Jytyn koulutuskalenteriin ja poimi parhaat palat kurssi- ja koulutustarjonnasta!
Muista myös, että yhdistys avustaa Jytyn järjestämille kursseille ja koulutuksiin osallistumista.