Jäsensivut

Ammattiliittomme jäsenenä .....

 

 • Ammatillinen edunvalvonta.
 • Palkka- ja muita työsuhdeasioitasi edistetään ja kehitetään aktiivisesti.
 • Saat luottamusmiehen palvelut ja työsuhdeneuvontaa työpaikallasi
 • Saat ilmaista sopimus- ja oikeusapua työelämän ongelmiin
 • Turvasi on taattu lomautus- ja työttömyystilanteissa
 • Jäsenmaksusi on edullisempi kuin monissa liitoissa
 • Saat oikeusturva- ja vastuuvakuutuksen

Jäsenkortilla muita mukavia etuja

Lue lisää jäseneduista liiton sivulta

Jäsenen opas löytyy Materiaalipankista

Osallistu koulutukseen

Jyty tarjoaa monipuolista ja laadukasta koulutusta, jota tarjoamme kaikille jäsenille.
Tutustu koulutuskalenteriin liiton sivuilla.

Jyty-lehti

Jyty-lehti on kuukausittain ilmestyvä Jytyn jäsenlehti. Jyty-lehti palvelee lukijoitaan työelämän ja laajan edunvalvonnan kysymyksissä, mutta herättelee myös yhteiskunnallista keskustelua vaikuttajien ja tutkijoiden haastatteluilla. Siirry lukemaan Jytyn näköiselehteä.

Työttömyyskassa turvaa

Liiton jäsenenä olet vakuutettu Jytyn työttömyyskassassa.

Liiton luottamusmies työpaikallasi ja työttömyyskassan puhelinpalvelu neuvovat, miten toimit, jos työttömyys uhkaa. Työttömyyskassa neuvoo sinua myös vuorotteluvapaasta ja koulutustukien hakemisesta. Ohjeita löydät myös työttömyyskassan sivuilta.

Mistä ansioista jäsenmaksua peritään?

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta laskettavaa prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua. Palkka käsittää päätoimen tai siihen rinnastettavat tulot (palkka, palkkio, korvaus) ml. työaikakorvaukset, luottamustehtävästä saatu palkkio, verolliset luontoisedut, lomaraha ja lomakorvaus. Jäsenmaksua ei suoriteta sivutoimen eikä verottomasta tuloista, kuten päivärahasta ja km-korvauksesta.

Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen liittojäsenmaksu. Jos jäsen saa työttömyyskassan soviteltua työttömyyspäivärahaa tehdessään osa-aikaisesti/satunnaisesti työtä, tulee myös palkasta suorittaa jäsenmaksu.

Vuoden 2018 jäsenmaksut

  -  prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta
     (josta liitolle 1,01 % ) 
  -  euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk (josta liitolle 3,50 €) 
  -  eläkeläis-  ja kannatusjäsenmaksu 36 €/vuosi

Euromääräistä jäsenmaksua peritään ennakonpidätyksen alaista palkkaa jääneiltä jäseniltä lukuun ottamatta Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan etuutta saavia jäseniä. Kannatusjäsenmaksua peritään kaikilta eläkeläisiltä, myös vapaajäsenyyden
saavuttaneilta.

Liitosta eroaminen/liiton vaihto, eropäivä

Eronneen jäsenen jäsenyys päättyy ilmoituskuukauden lopussa. Erosta tulee ilmoittaa kirjallisesti taikka jäsenyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Kun jäsen eroaa siirryttyään toiseen liittoon ja työttömyyskassaan, kirjataan rekisteriin eropäivä uuteen liittoon/kassaan liittymistä edeltäväksi päiväksi.

Kirjallinen ilmoitus = vapaamuotoinen tai Eroilmoitus-lomake, sähköposti, faksi, Jässärissä lähetetty viesti. Puhelimitse ei voi erota. Eroilmoituksessa olisi hyvä olla tieto, mistä erotaan (yhdistys/työttömyyskassa), milloin erotaan ja eron syy.


 

Paikallisyhdistyksemme jäsenenä ...


Avustetaan

jäsenen osallistumista liiton koulutuksiin ja tilaisuuksin  enintään 100 €/jäsen/tapahtuma määrärahan puitteissa. Hakemus liitteineen toimitetaan hallitukselle. Tarjolla esim.

 • ay-tietouden kurssit
 • järjestötoiminnan kurssit
 • muu liiton ja alueen koulutus

Avustetaan

varsinaisen työn ulkopuolella suoritettavaan, ammatillista osaamista parantavaan koulutukseen osallistumista enintään 100 €/jäsen/vuosi matka- ja majoituskustannuksiin. Hakemus liitteineen toimitetaan hallitukselle.

Tuetaan

 • kaikkien jäsentemme osallistumista erilaisiin paikallisiin kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin 10 €/jäsen/tapahtuma enintään 3 kertaa/kalenterivuosi. Anottava saman vuoden aikana.
  Tuen saamiseksi toimita käytetty pääsylippu tai muu tosite hakijan yhteys- ja pankkitilitietoineen rahastonhoitaja Jouni Saariselle joko postitse osoitteeseen Kirkkokatu 13 A 4, 24100 Salo tai esim. jollekulle hallituksen jäsenelle rahastonhoitajalle toimitettavaksi.

 Järjestetään

 • jäsenistön ehdottamaa yhteistä toimintaa

 • tarvittaessa koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä tiedotustilaisuuksia

Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2018.doc (34 kB)

Toimintakertomukset

Toimintasuunnitelma ja kertomus 2017.pdf (283 kB)

Sääntömääräisten kokousten pöytäkirjat

pöytäkirja syyskokous 2017.pdf (186 kB)
Jyty kevätkokous 2018.pdf (142 kB)